KNMG: 'Voorkom ziekte door armoede'

Zet alles op alles om te voorkomen dat mensen in Nederland ziek worden door armoede en verbeter de bestaanszekerheid van mensen structureel. Daarvoor pleit artsenfederatie KNMG in een open brief aan het kabinet die door ruim zeventig andere organisaties is ondertekend.

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dit te realiseren pleit artsenfederatie KNMG voor een structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen. Dit zou volgens de organisatie wettelijk moeten worden vastgelegd. Voor bestaanszekerheid zijn een paar dingen onmisbaar: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen.

Symptoombestrijding

In de brief staat dat veel artsen nu het gevoel hebben dat ze vooral aan symptoombestrijding doen. Ze schrijven bijvoorbeeld slaappillen voor aan mensen die wakker liggen omdat hun baan op de tocht staat. Volgens de KNMG kunnen artsen het probleem niet alleen oplossen. De impact van de medische zorg op de gezondheid is slechts 11 procent, terwijl de sociale en fysieke omgevingen voor bijna 70 procent iemands gezondheid bepalen.

Integrale oplossingen

De KNMG roept het kabinet op om meer te doen om bestaanszekerheid structureel te verbeteren en wettelijk te borgen. Verder vraagt de organisatie het kabinet om meer beleid te ontwikkelen met ervaringsdeskundigen. Hierbij moet lokaal gekeken worden naar wat nodig is in een bepaalde wijk. Ook adviseert de KNMG om gezondheidsproblematiek niet geïsoleerd aan te pakken. Bij elk beleid moet de gezondheid van de burger het uitgangspunt zijn. Hiervoor zijn langdurige en integrale oplossingen nodig, staat in de open brief.

Impact op kinderen

Het NJi ondersteunt de oproep van de KNMG. Volgens Esther van Beekhoven van het NJi is het belangrijk om ook te kijken naar de impact van armoede op kinderen. 'Geldzorgen van ouders hebben ook een grote impact op het gezin en de ontwikkeling van kinderen. We weten dat geldzorgen stress veroorzaken en daarmee een negatieve invloed kunnen hebben op de opvoedvaardigheden van ouders. Verder is bekend dat opgroeien in armoede nadelige gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen, vooral als deze situatie langer duurt en er ook andere problemen in het gezin zijn. Het verbeteren van de bestaanszekerheid van volwassenen is daarom ook erg belangrijk voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Overigens is extra aandacht voor de bestaanszekerheid van jongeren en jongvolwassenen ook van belang, omdat zij bovengemiddeld vaak geldzorgen hebben.'

Bericht KNMGOpen brief KNMG