Kindertelefoon: Meer gesprekken over pesten

Nu kinderen weer naar school gaan, bellen ze veel vaker De Kindertelefoon om te praten over pesten dan voor de lockdowns. Sinds april ligt het aantal gesprekken over pesten ver boven het gemiddelde. De Kindertelefoon denkt dat er sprake is van een inhaalslag.

Tijdens de schoolsluiting vanwege corona daalde het aantal gesprekken over pesten flink, blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon. Maar toen ze weer naar school mochten, was pesten ineens opvallend veel vaker voor kinderen reden om De Kindertelefoon te bellen. In april voerde De Kindertelefoon dagelijks gemiddeld 98 van die gesprekken; voorheen was het gemiddeld 65 per dag. Na een dip in de zomervakantie lag het aantal gesprekken in september alweer 10 procent hoger dan gemiddeld. Het ligt dus voor de hand om de school te zien als belangrijkste oorzaak voor deze toename. De Kindertelefoon pleit voor meer aandacht voor de gevolgen van pesten, zoals angststoornissen en eenzaamheid.

Groepsproces

‘Pesten is een groepsproces. Dat kan verklaren waarom het pesten afnam tijdens de lockdowns en toeneemt nu kinderen weer naar school gaan’, reageert Mike Loef van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij vindt het belangrijk niet alleen te kijken naar scholen, maar ook naar andere situaties waarin kinderen elkaar pesten. 'De aandacht voor pesten binnen scholen is belangrijk, maar er zijn ook andere contexten waarin wordt gepest. Denk aan de vrije tijd, bijvoorbeeld bij de sportvereniging, of online via sociale media. Daarom is het voor de aanpak van pesten belangrijk dat ouders, scholen, jongerenwerkers en verenigingen samenwerken om het pesten helemaal in beeld te krijgen en van elkaar te weten hoe ze ermee omgaan.’

Bron: De Kindertelefoon

Lees ook