Kind en jongere laten stem horen via #ikpraatmee

Een van de initiatieven die kinderen en jongeren sinds 19 mei helpen hun stem te laten horen is #ikpraatmee. 'Het is belangrijk dat jongeren opkomen voor hun stem', zegt Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is goed om te zien met welke ideeën en initiatieven jongeren zelf komen. Er blijven desondanks ook kinderen die niet gehoord worden.'

In zijn persconferentie op 19 mei riep premier Mark Rutte jongeren op om mee te praten over de coronamaatregelen. Sindsdien zijn verschillende initiatieven zichtbaar om de stem van kinderen en jongeren te laten horen, vertelt Van Sleeuwen. 'Zo zijn er verschillende onderzoeken, de beweging #ikpraatmee en de Coalitie-Y. Die coalitie is een samenwerking van jongerenorganisaties die een plek aan tafel rondom regeringsbeleid voor jongeren eisen.'

Het is goed dat jongeren erop staan om die plek te krijgen, vindt Van Sleeuwen. 'Belangrijk is wel om te weten dat er ook kinderen zijn die we ondanks initiatieven als deze niet horen. De stem van iedere jongere is belangrijk. Daar is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor professionals en gemeenten.'

#ikpraatmee

'Vanuit de beweging #ikpraatmee brengen we verschillende initiatieven samen', vervolgt Van Sleeuwen. 'Er is een vragenlijst die inmiddels door ruim 130 kinderen en jongeren is ingevuld. Hun antwoorden gebruikt het Nederlands Jeugdinstituut in gesprekken met diverse partijen over wat nodig is voor kinderen en jongeren om hun stem te laten horen.'

'Belangrijk is dat jongeren willen dat er écht geluisterd wordt. Als hun inbreng op de juiste plek terechtkomt, gebeurt er iets met hun ideeën.' Zo schreef een jongere als antwoord op de vragenlijst: 'Betrek ons onder andere via sociale media, door actief vragen uit te zetten waar wij op kunnen reageren. Laat vervolgens zien wat met die reacties gebeurt.'

'We willen meebeslissen'

'Het zou raar zijn als er keuzes gemaakt worden over jongeren zonder dat jongeren meepraten', schrijft een andere jongere. 'We willen meebeslissen over zaken die ons aangaan: sport, onderwijs, vrije tijd, bewegingsvrijheid en financiële gevolgen.'

Diverse jongeren zeggen het fijn én ook logisch te vinden dat ze suggesties kunnen doen op basis van hun ervaringen. Hun ervaringen tijdens de coronacrisis zijn zowel positief als negatief, laat een eerste analyse zien. Er is meer rust en minder stress en jongeren merken dat er meer vertrouwd wordt op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd missen jongeren hun sociale contacten, wat sterk samenhangt met hun mentale gezondheid. Jongeren merken dat ze sneller geïrriteerd en emotioneel reageren. Ze voelen zich soms nutteloos of vergeten. Daarnaast hebben jongeren veel zorgen over de toekomst wat betreft school, werk en geld, en over de toekomst in het algemeen.

Wil je als jongere dat jouw stem ook wordt gehoord? Vul dan de vragenlijst in of stuur een mail naar ikpraatmee@nji.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)