Ketenaanpak overgewicht kinderen

Staatssecretaris Paul Blokhuis geeft 6 februari het startsein voor de volgende fase van de ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen. In 2030 moet in alle gemeenten passende ondersteuning en zorg beschikbaar zijn voor kinderen met overgewicht. Volgend jaar starten 35 gemeenten met de aanpak, onder begeleiding van een coalitie waar het NJi onderdeel van is.

In Nederlands is één op de zeven kinderen te zwaar. De fysieke en psychische gevolgen hiervan zijn vaak groot. Omstandigheden zoals echtscheiding, ziekte en armoede maken het soms lastig voor kinderen hun leefstijl te veranderen. Kinderen met obesitas of overgewicht hebben dan baat bij passende ondersteuning en zorg door professionals die oog hebben voor hun welzijn.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft met een aantal gemeenten een succesvol model ontwikkeld om de ondersteuning voor deze kinderen te optimaliseren. Een coalitie gaat de ketenaanpak de komende jaren in andere gemeenten implementeren. De coalitie bestaat uit: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Care for Obesity/Vrije Universiteit Amsterdam (C4O/VU), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Het NJi zorgt samen met RIVM en NCJ voor kennis op het gebied van borging, implementatie en evaluatie en kennisuitwisseling tussen stakeholders. Ook het vakmanschap van de professionals vormt een onderdeel.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)