Kennisagenda voor toepassing kennis over pleegzorg

Hoe pas je wetenschappelijke kennis over pleegzorg toe in de praktijk? Pleegouders, pleegzorgprofessionals en gemeenten hebben behoefte aan advies hierover, zo blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

Het NJi en de NVP verzamelen, verrijken en delen allebei kennis die aansluit bij de behoeften van alle betrokkenen die een rol spelen bij pleegzorg. Daarom besloten zij een Kennisagenda Pleegzorg op te stellen, om daarbij samen gestructureerd en duurzaam op te trekken. Voorafgaand is geïnventariseerd welke kennisbehoeften er zijn, en welke lopende en nieuwe onderzoeken er nu zijn.

Bevindingen inventarisatie

Uit de inventarisatie blijkt dat pleegouders en pleegzorgorganisaties vooral behoefte hebben aan praktische toepasbaarheid van de wetenschappelijke kennis, meer dan aan nieuw onderzoek op specifieke thema's. Toch noemen zij ook een thema's waar kennis op aangevuld mag worden, bijvoorbeeld werving en selectie van pleegouders, de ondersteuning van pleeggezinnen en het welbevinden van het pleegkind.

Pleegzorgprofessionals hebben daarnaast behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen organisaties.

Doelen kennisagenda 2021

Op basis van deze inventarisatie zijn voor de Kennisagenda twee doelen geformuleerd:

  • Online komt een overzicht beschikbaar van nieuwe kennis en lopende onderzoeken. Het NJi en de NVP zullen daarnaast zo mogelijk al tijdens lopend onderzoek met de onderzoekers meedenken over de toepasbaarheid van hun resultaten.
  • Met het oog op toekomstig onderzoek komt er een actueel overzicht van kennisbehoeften en onderzoeksvragen vanuit de praktijk van de pleegzorg.

Platform voor pleegouders

De kennisagenda zullen we actief gaan verbinden met de praktijk. Nieuwe en al bestaande kennis wordt op toegankelijke wijze beschikbaar gesteld en verrijkt met advies over de toepassing ervan. Je vindt die informatie op de NJi-pagina Kennisagenda pleegzorg en vanaf 25 maart via Pleegzorg.nl, het nieuwe platform voor pleegouders.

Leernetwerk

Daarnaast kunnen pleegzorgwerkers deelnemen aan een leernetwerk, gericht op kennisdeling, uitwisseling en inspiratie. Het leernetwerk borduurt voort op kennis en ervaringen uit het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg. Ook komen er initiatieven voor pleegouders, gemeenten en onderzoekers. Daarover volgt later meer informatie.

Vragen

Heb je vragen of wil je reageren? Neem dan contact op met Harmke Bergenhenegouwen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)