Kalverboer: Asieldeal is in strijd met kinderrechten

De nieuwe 'asieldeal', die de wachttijd voor gezinshereniging verlengt, is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat heeft Kinderombudsman Margrite Kalverboer gezegd tegen EenVandaag.

Met de 'asieldeal' wil het kabinet de druk op de asielopvang verminderen. Een van de elementen is het tijdelijk uitstellen van gezinshereniging voor mensen die de asielstatus hebben gekregen. Het kabinet wil de termijn om te beslissen over een aangevraagde gezinshereniging verlengen van zes naar maximaal negen maanden. Als de gezinshereniging is toegekend, wil het kabinet vervolgens pas een visum verstrekken wanneer er geschikte woonruimte voor het gezin gevonden is. Als er na een half jaar nog geen woning beschikbaar is, mogen de gezinsleden toch naar Nederland komen. Dan komen zij in de asielopvang terecht. Op deze manier wordt de maximale termijn voor gezinshereniging opgerekt naar in totaal vijftien maanden.

Speciale status

Het VN-Kinderrechtenverdrag geeft kinderen het recht om herenigd te worden met hun ouders, zegt Kalverboer. Staten moeten gezinshereniging voor kinderen 'met welwillendheid, menselijkheid en spoed' behandelen. Bovendien hebben kinderen die gevlucht zijn een speciale status en zijn staten verplicht hen extra te beschermen. De asieldeal is in strijd met die afspraken, stelt Kalverboer.

Het kabinet moet de voorgestelde asieldeal nog bespreken met de Tweede Kamer. Ook uiten sommige leden van de coalitiepartijen veel kritiek op het plan.

Gewoon gezinsleven

Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukt het belang van een gewoon gezinsleven voor kinderen die gevlucht zijn. 'In hun gezin kunnen ze het dagelijkse leven weer oppakken en werken aan hun ontwikkeling en hun identiteit. Zo lang ze niet herenigd zijn met hun familie, leven ze in onzekerheid. Dat bedreigt hun ontwikkeling en hun toekomstperspectief. Daarom is het recht om op te groeien in een gezinsvorm ook vastgelegd in verschillende verdragen en afspraken van de VN en de Europese Unie.'

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid; EenVandaag

Kamerbrief over besluitvorming opvangcrisisBericht EenVandaagVolkskrant-bericht over asieldeal

Lees ook