Kabinet wil afspraken over zorglandschap

Er moeten hardere afspraken komen over regionale samenwerking bij de inkoop en verantwoording van jeugdhulp. Dat staat in een brief over de voortgang van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, die de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming op 7 juni naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het Rijk en de VNG kijken samen naar een betere ordening van het zorglandschap, waarin duidelijk is welke zorg op welk niveau ingekocht moet worden: lokaal, regionaal of landelijk. Gemeenten moeten binnen jeugdzorgregio's afspreken welke vormen van hulp zij samen inkopen. Daarbij moeten ze dezelfde inkoop-, facturatie- en verantwoordingseisen hanteren. Ook moeten gemeenten afspreken wanneer bovenregionale afstemming nodig is. Voor jeugdbescherming, gesloten jeugdhulp en andere vormen van specialistische jeugdhulp moeten jeugdzorgregio's een coördinerende gemeente aanwijzen. Mogelijk zal het kabinet deze verplichtingen vastleggen in de wet of in een Algemene Maatregel van Bestuur.

De ministers willen dit najaar ook met de VNG afspreken hoe de lokale basisinfrastructuur eruit moet zien en wat mensen mogen verwachten van een lokaal team. Daarbij moet ook duidelijk zijn welke rol lokale teams spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verder willen de ministers afspraken met de VNG over tarieven voor jeugdhulp die ruimte bieden om te investeren in vakmanschap, over de inzet van de Jeugdautoriteit en over het vereenvoudigen van de jeugdbeschermingsketen.

Bron: Ministerie van VWS; ministerie van Justitie en Veiligheid