'Jongerenwerkers belangrijk bij aanpak eenzaamheid'

De aanpak van eenzaamheid onder jongeren bevindt zich in veel gemeenten nog in de opstartfase. Gemeenten willen graag jongeren betrekken die vanuit hun eigen ervaringen kunnen meedenken, maar dit lukt in de praktijk nog niet goed. Jongerenwerkers kunnen hier een belangrijke rol in spelen, blijkt uit onderzoek van Movisie.

In het onderzoek benoemen jongerenwerkers zelf een aantal werkzame factoren bij het ondersteunen van eenzame jongeren. Zo moeten zij in een veilige setting kunnen oefenen met het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het aangaan van nieuwe sociale contacten. Ook het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, het creëren van succeservaringen en het aansluiten op talenten is van belang.

Eenzame jongeren hebben baat bij een laagdrempelige communicatie. Sommigen vinden het moeilijk om op een jongerenwerker af te stappen of die te bellen. Voor hen is het fijn als ze via Whatsapp of de chat om hulp kunnen vragen. Offline is het van belang dat jongerenwerkers benaderbaar zijn op plekken waar jongeren zijn, zoals op school, op straat of bij sportclubs. Dit helpt bij het opbouwen van een band en vertrouwen, waardoor het gemakkelijker voor jongeren is om hun problemen te bespreken.

Rol voor de samenleving

Het is volgens Mike Loef van het NJi belangrijk dat beleidsmakers jongeren betrekken. 'Juist dan kun je aansluiten bij waar jongeren behoefte aan hebben. Jongeren zijn soms lastig te bereiken en jongerenwerkers kunnen daarin als brug fungeren. Tegelijkertijd heeft ook de hele samenleving een rol in het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid onder jongeren. Het is belangrijk dat een jongere een sterke basis ervaart waar hij ondersteuning kan vinden, zoals bij ouders, jongerenwerk en onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook bij de sportclub of de scouting.'

Door het coronavirus is de hoeveelheid eenzame jongeren toegenomen en daarmee ook de aandacht ervoor. 'Extra aandacht is positief, maar het is belangrijk dat die aandacht ook na corona blijft. Voor jongeren natuurlijk, maar ook voor professionals. Eenzaamheid is een thema waar zij nog regelmatig aanvullende kennis op kunnen gebruiken, maar daar is wel tijd en ruimte voor nodig. Als de aandacht voor eenzaamheid weer naar de achtergrond verdwijnt, ontneem je professionals ook de kans om aan deskundigheidsbevordering te werken.'

Bron: Movisie; Zorg en Welzijn