'Jongerenwerk kan jeugdzorg ondersteunen'

Jongerenwerk kan de ontwikkeling versterken van jongeren die specialistische jeugdzorg krijgen. Ook kan samenwerking tussen jongerenwerk en jeugdzorg de intensiteit en duur van jeugdzorgtrajecten beperken. Dat stelt het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, op basis van een literatuurstudie en onderzoek onder zeven jongeren, zeven jongerenwerkers en zes jeugdhulpverleners.

Het lectoraat deed verkennend onderzoek naar wat jongerenwerk betekent voor de persoonlijke ontwikkeling, het herstel en de maatschappelijke participatie van jongeren die specialistische jeugdzorg krijgen, zoals verslavingszorg, jeugdreclassering of jeugd-ggz of intensieve gezinsbehandeling.

Stimuleren

Jongerenwerkers kunnen jongeren stimuleren om hulp te zoeken voor hun problemen, aldus de onderzoekers. Zo vormen jongerenwerkers een brug naar specialistische jeugdzorg. Verder biedt het jongerenwerk deze jongeren een omgeving waarin ze makkelijk contact kunnen maken met andere jongeren, wat voor jongeren met specialistische jeugdzorg soms lastig is. Ook stimuleert het jongerenwerk hun ontwikkeling en hun maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld via creatieve activiteiten en vrijwilligerswerk. Ten slotte helpt het jongerenwerk jongeren op weg naar zelfstandigheid, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, een dagbesteding of woonruimte.

Verbinding

'Het jongerenwerk is gespecialiseerd in het maken van verbinding tussen alle leefdomeinen van jongeren: school, thuis, vrije tijd en werk', beaamt Johan Kruip van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is fijn dat dit onderzoek laat zien wat de waarde is van die verbinding voor de specialistische jeugdhulp. Een jongerenwerker kan jongeren helpen niet alleen bezig te zijn met het oplossen van problemen in een hulpverleningstraject, maar zich breed te blijven ontwikkelen.'

Brede basisvoorziening
'Maar laten we daarmee niet de functie van het jongerenwerk verengen tot het ondersteunen van specialistische jeugdhulp of, zoals je vaak ziet, het tegengaan van overlast op straat. Jongerenwerk is een brede basisvoorziening die toegankelijk moet zijn voor alle jongeren, niet alleen voor kwetsbare groepen', zegt Kruip.

Bron: Hogeschool van Amsterdam