Jongeren wonen langer thuis


Jongeren gaan op steeds hogere leeftijd het huis uit. En steeds vaker hebben ze dan betaald werk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan ze daardoor ook minder vaak terug naar hun ouders.

Tussen 2012 en 2019 daalde het aantal jongvolwassenen tussen 18 en 31 jaar dat het ouderlijk huis verliet van 20 naar 16 procent. Onder jongeren van 18 tot 21 jaar was die afname zelfs ruim 40 procent. Verder groeide volgens het CBS het aandeel werkenden onder degenen die het huis uitgingen naar 66 procent in 2019. Het aandeel studerenden dat zelfstandig ging wonen, nam sinds 2013 juist af van 40 naar 28 procent.

Beter voorbereid

Tussen 2017 en 2020 daalde het aantal volwassen kinderen tot 31 jaar dat terugkeerde naar hun ouders met 15 procent. Volgens het CBS is komt dat doordat jongeren later uit huis gaan en dan al werk hebben. Daardoor hebben zij vaker een stabiel inkomen en zijn zij beter voorbereid op zelfstandig wonen. Het CBS heeft niet onderzocht welke invloed de woningmarkt heeft op de terugkeer naar het ouderlijk huis.

Stap naar zelfstandigheid

'Deze cijfers passen in een trend die we al langer zien en die vooral komt door de krapte op de woningmarkt', reageert Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Vanuit de ontwikkeling van jongeren gezien is uit huis gaan een belangrijke stap op weg naar zelfstandigheid. Uitstel daarvan betekent vaak ook uitstel van andere belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld op het gebied van relaties en kinderen krijgen. Dat hoeft niet erg te zijn, maar het is wel frustrerend voor jongeren die toe zijn aan het opbouwen van een eigen leven. Zij hebben daardoor het gevoel dat hun leven in de pauzestand staat.'

Studieschuld

Naast de krapte op de woningmarkt en de hoge huren zijn voor studerende jongeren ook studieschulden een belangrijke reden om thuis te blijven wonen, merkt Ellen Donkers. 'Om minder schuld op te bouwen kiezen sommige jongeren ervoor om bij hun ouders te blijven wonen. Dat verklaart ook dat steeds meer jongeren pas het huis uit gaan als ze een stabiel inkomen uit werk hebben.'

Bron: CBS

Bericht CBS