Jongeren plegen meer online delicten

Het aantal jongeren dat een online delict pleegt, neemt toe. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Nationale Politie.

Het aantal aangiften van online fraude nam in 2019 toe met 31 procent. Jongeren hebben daarin een steeds groter aandeel. In 2016 was nog 12 procent van de verdachten jonger dan 18 jaar; in november 2019 was het 16 procent en in december zelfs 29 procent. Jongeren lijken via hun computer of smartphone vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien, aldus de politie. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen.

Korpschef Erik Akerboom van de Nederlandse politie: 'Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan.' Hij pleit voor een gezamenlijke aanpak door ouders, scholen, gemeenten en politie.

Bron: Politie