Jongeren met beperking voelen zich niet gezien

Jongeren met een beperking voelen zich tijdens de coronaperiode niet gehoord en gezien. Ook horen ze te vaak wat er allemaal niet kan of mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Youngworks in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De onderzoekers spraken met dertig jongeren met een chronische aandoening of een beperking en met vijf experts op verschillende jongerendomeinen zoals speciaal onderwijs, werken en wonen.

Jongeren met een beperking herkennen zichzelf niet in de algemene media en in de adviezen vanuit het RIVM en in de persconferenties. Ook heeft deze groep jongeren tijdens de coronaperiode meer dan ooit duidelijkheid nodig, zoals in hun dagindeling, het werkritme, het schoolrooster en wanneer ze hulpverlening en zorg kunnen verwachten.

Perspectief houden

De ondervraagde jongeren worden daarnaast te vaak gewezen op wat allemaal niet kan of mogelijk is. Dat terwijl ze juist graag een perspectief willen houden op de toekomst. Daarom willen ze met hulpverleners een echt en open gesprek voeren en daarbij focussen op de mogelijkheden en de toekomst van jongeren met een beperking, ook ná corona.

Door de coronaperiode merkten de jongeren dat ze sommige aspecten van hun leven eigenlijk anders willen regelen. Zo gaf het volgen van online lessen hen het inzicht dat ze voor hun energiebalans en rust meer dagen thuis willen leren of werken.

Bron: VGN