Jongeren hebben het moeilijk door coronaregels

Van alle bevolkingsgroepen voelen jongeren zich het meest eenzaam door de coronamaatregelen, blijkt uit een onderzoek van I&O Research. Een peiling van Motivaction laat zien dat jongvolwassenen meer dan gemiddeld moeite hebben om zich te houden aan de gedragsregels tegen de verspreiding van het coronavirus.

De helft van 18- tot 25-jarigen voelt zich eenzamer door de crisis, blijkt uit de peiling van I&O Research. Bij mensen vanaf 35 jaar is dat beduidend minder. I&O Research geeft als verklaring dat jongeren de grootste verandering doormaken in sociale activiteiten. Zij onderhielden voor de crisis meer sociale contacten dan oudere mensen.

Ruim de helft van de 18- tot 35-jarigen probeert zich aan de gedragsregels te houden, maar slaagt daar niet altijd in. Bij 35-plussers is dat een derde. Dat blijkt uit de Corona Impact Monitor van Motivaction. Jongvolwassenen hebben meer moeite om anderhalve meter afstand te houden tot andere mensen en sociale contacten te mijden. Ook is hun houding tegenover de pandemie nonchalanter: ze zijn minder bang om ziek te worden na een besmetting en denken meer dan andere groepen dat ze al immuun zijn.

Rekening houden met levensfase

Het Nederlands Jeugdinstituut adviseert gemeenten om rekening te houden met de levensfase van jongeren bij de handhaving van de gedragsregels. Het hoort bij die levensfase dat jongeren veel experimenteren en grenzen opzoeken. Ook maken zij zich los van hun ouders en ontwikkelen ze hun identiteit. Ze hechten meer belang aan hun relatie met leeftijdsgenoten en zijn gevoelig voor groepsdruk. Gemeenten kunnen jongeren helpen om zich toch aan de richtlijnen te houden.

Bron: I&O Research; Motivaction; Nederlands Jeugdinstituut