Jongeren blijven steeds langer thuis wonen

Jongeren in Europa gaan steeds later op zichzelf wonen. Dat geldt ook voor Nederland, waar jongeren gemiddeld uit huis gaan als ze 24 zijn. Dat meldt Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek.

Jongeren blijven ook tijdens hun studententijd steeds vaker thuis wonen. Studeren betekent dus steeds minder vaak dat jongeren het ouderlijk huis verlaten. De leeftijd waarop jongeren in Nederland op zichzelf gaan wonen is in coronajaar 2020 opnieuw opgelopen. In 2019 was die gemiddelde leeftijd ruim 23 jaar, in 2020 was dat 24 jaar en vier maanden.

Dat ligt nog onder het Europees gemiddelde, dat op ruim 26 jaar ligt. De verschillen binnen Europa zijn groot. In Zweden gaan jongeren gemiddeld voor hun achttiende uit huis. In landen als Spanje, Portugal en Italië blijven jongeren gemiddeld tot hun dertigste levensjaar in het ouderlijk huis wonen. Voor bijna alle landen geldt overigens dat meisjes eerder uit huis gaan dan jongens.

Afke Donker van het Nederlands Jeugdinstituut herkent de trend dat jongeren in Nederland steeds later het ouderlijk huis verlaten. 'In 2020 hebben mogelijk ook de coronacrisis, de krapte op de arbeidsmarkt en de krapte op de woningmarkt een rol gespeeld.'

Donker ziet echter dat een specifieke groep jongeren die jeugdhulp krijgt, juist relatief vroeg het ouderlijk huis verlaat. 'Jongeren met verblijf gaan gemiddeld rond hun negentiende levensjaar uit huis. Daardoor krijgen zij vaak niet de ondersteuning van hun ouders die leeftijdsgenoten wel krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om financiële ondersteuning, maar ook om hulp op andere gebieden, zoals het regelen van een zorgverzekering.'

Als jongeren uit huis gaan, dan is dat een leerproces waarbij goede ondersteuning van bijvoorbeeld ouders van cruciaal belang is, aldus Donker. 'Er is dus een groep jongeren die een logisch vangnet mist. Het is belangrijk om samen met deze jongeren op zoek te gaan naar een steunend netwerk en in ieder geval één volwassen persoon die duurzaam beschikbaar is om op terug te vallen.'

Bron: Eurostat

Lees ook