JJI's slagen nog niet in minder afzonderen

Alle justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) plaatsen nog jongeren in afzondering. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd in haar rapport Medische zorg in justitiële jeugdinrichtingen.

De inspectie onderzocht de toegang tot medische zorg, de medicatieveiligheid en de toepassing van onvrijwillige geneeskundige handelingen bij gedetineerde jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen. Tot onvrijwillige geneeskundige handelingen behoren dwangmedicatie en afzondering. Er is slechts één JJI die dwangmedicatie toepast. Daar is ook de benodigde kennis en kunde aanwezig voor deze vorm van dwangbehandeling.

Afzondering vindt echter plaats in alle justitiële jeugdinrichtingen. Daarbij is niet altijd helder of het gaat om een pedagogische strafmaatregel of een onvrijwillige geneeskundige behandeling.

Alle JJI's streven ernaar zo weinig mogelijke dwang toe te passen en minder te separeren, constateert de inspectie tevreden. Ook heeft het meerwaarde dat de inrichtingen hun ervaringen met dwangbehandeling onderling delen. De frequentie waarmee de instellingen jongeren separeren varieert, van een aantal afzonderingen per week tot een per maand. Slechts op één locatie lukt het om het aantal separaties te verminderen. Daar worden de afzonderingscellen relatief weinig gebruikt.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd