Jeugdzorgwerker: Ook veerkracht tijdens corona

Ondanks de coronacrisis voelt 80 procent van de jeugdzorgprofessionals zich veerkrachtig. Dat blijkt uit een online vragenlijst met 499 respondenten, uitgezet door Garage2020 en PGGM&CO.

De respondenten zeggen dat zij ook tijdens de coronacrisis in staat waren te herstellen van stress en tegenslag en daarvan te leren. Jeugdbeschermers voelen zich echter minder veerkrachtig dan andere jeugdzorgprofessionals.

Bij 83 procent van de respondenten heeft corona hun werkomstandigheden veranderd. Hun privéomstandigheden, zoals kinderen die thuisonderwijs volgden, belemmerden soms hun werk. Omgekeerd was de nieuwe manier van werken geen belemmering voor hun privéleven.

Cliënten

Volgens 40 procent van de respondenten is de relatie met cliënten enigszins verslechterd sinds de coronacrisis. Digitaal contact werkt goed om kort bij te praten of een afspraak te maken, maar niet voor gesprekken waarbij de interactie tussen hulpverlener en cliënt belangrijk is.

Technologie

Jeugdzorgprofessionals staan positief tegenover het gebruik van technologie. Dat geldt vooral in het contact met collega's en instanties, en in mindere mate in het contact met cliënten. De meeste respondenten gebruiken 'traditionele' technologieën zoals telefoneren, videobellen, mailen en whatsappen. Beduidend minder professionals gebruiken 'nieuwe' technologieën zoals online therapie, biofeedback en virtual reality.

Bron: Garage2020; PGGM&CO