Jeugdbranches staan achter stelselwijziging

De brancheorganisaties in de jeugdzorg zien de aangekondigde stelselwijziging van de specialistische jeugdzorg als een erkenning van hun zorgen over de lage tarieven, administratieve lasten, hoge werkdruk en andere problemen in de zorg. 'Het is dan ook goed dat het kabinet nu ingrijpt', schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra onderschrijven de noodzaak van betere en afdwingbare afspraken over regionale en bovenregionale samenwerking. Wel vragen de brancheorganisaties om een concrete uitwerking van het juiste schaalniveau voor de verschillende vormen van jeugdzorg die zij vertegenwoordigen: lokaal, regionaal, bovenregionaal of landelijk.

De tarieven die het kabinet wil regelen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moeten ruimte bieden voor loonontwikkeling, innovatie, opleiding van personeel, samenwerking en reflectie, aldus de brancheorganisaties. Omdat de financiële nood bij instellingen hoog is en het tijd kost een AMvB in te voeren, willen ze dat de minister al voor komend jaar harde afspraken maakt over tarieven.

Bron: GGZ Nederland; Jeugdzorg Nederland; VGN; VOBC