‘Jeugdbescherming verbeterd, maar nog niet genoeg’

Kinderen die jeugdbescherming nodig hebben, krijgen die nu sneller dan vorig jaar. Maar dat geldt niet in het hele land, stellen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport.

Sneller dan voorheen krijgen kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel in veel regio's nu een vaste jeugdbeschermer. In een derde van de gevallen lukt het echter niet de kinderen ook passende hulp te bieden. De inspecties gaan verscherpt toezicht houden in jeugdbeschermingsregio's waar het volgens de inspecties nog niet goed genoeg gaat, en 'indringende gesprekken' voeren met de betrokken gemeenten en regio's.

In 2019 luidden de inspecties de noodklok over de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De overheid doet te weinig om kinderen die worden mishandeld of verwaarloosd te beschermen, schreven ze toen in hun rapport Kwetsbare kinderen onvoldoend beschermd. In een voortgangsrapportage in 2020 maanden ze instellingen en de overheid om haast te maken met de hervorming van de jeugdbescherming.

Nu constateren de inspecties dat de situatie in de jeugdbescherming kwetsbaar blijft. Als oorzaak noemen de inspecties structurele problemen. Het zware werk en de krapte op de arbeidsmarkt blijven zorgen voor een hoog ziekteverzuim en verloop van jeugdbeschermers. Er is te weinig hulp beschikbaar, vooral voor kinderen die specialistische jeugdhulp nodig hebben.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Lees ook