Jeugdbescherming Brabant besluit tot cliëntenstop

Jeugdbescherming Brabant neemt vanaf 21 juni drie maanden lang geen nieuwe cliënten meer aan. De medewerkers kunnen er geen nieuw werk bij hebben. Het besluit leidde tot een oproep van rechters aan de minister, verscherpt toezicht en een discussie in de Tweede Kamer.

Net als andere gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming kampt Jeugdbescherming Brabant al jaren met financiële tekorten, een hoog ziekteverzuim, een groot personeelsverloop en een krappe arbeidsmarkt. Zonder cliëntenstop vreest het bestuur voor een neerwaartse spiraal. In de regio wordt een team gevormd dat in noodgevallen kan bijspringen.

Gewaarschuwd

Jeugdbescherming Brabant had in 2020 een tekort van drie miljoen euro. Bovendien is de uitstroom van personeel opgelopen tot 21 procent. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben al eerder gewaarschuwd dat deze problemen spelen bij meer gecertificeerde instellingen. De Raad voor de rechtspraak stuurde op 22 juni een brandbrief aan minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming uit vrees voor een sneeuwbaleffect bij de andere gecertificeerde instellingen. Inmiddels neemt ook de William Schrikker Stichting geen nieuwe cliënten meer aan in Oost-Brabant.

Verscherpt toezicht

Dekker heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opdracht gegeven verscherpt toezicht te houden in Brabant. Daarnaast dreigt de minister met ingrijpen bij de betrokken Brabantse gemeenten. Hij wil een wettelijke verplichting tot bovenregionale inkoop van zorgvormen als jeugdbescherming.

Tijdens een debat op 22 juni wees de Tweede Kamer Dekker erop dat er al jaren signalen zijn dat gecertificeerde instellingen op omvallen staan. Naast snelle oplossingen voor de betrokken kinderen en gezinnen in Brabant willen de minister en de Tweede Kamer meer structurele oplossingen voor de belemmeringen in de jeugdbeschermingsketen, onder andere door die te vereenvoudigen.

Bron: Jeugdbescherming Brabant; Binnenlands Bestuur; Raad voor de rechtspraak