Jeugdbeleid bij verkiezingen gemeenteraad 2022

Politieke partijen leggen momenteel de laatste hand aan hun verkiezingsprogramma. Een belangrijk thema daarin is het lokaal jeugdbeleid. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft politieke partijen op grond van beschikbare kennis input voor hun verkiezingsprogramma's. 

Om politieke partijen te helpen een sterk jeugdbeleid in hun gemeente te realiseren, brengt het Nederlands Jeugdinstituut de notitie Ieder kind heeft het recht om kansrijk op te groeien uit. Hierin gaat het kennisinstituut in op drie vraagstukken waarmee veel gemeenten in hun lokale jeugdbeleid worstelen. Met als vertrekpunt: waarvan weten we dat het werkt? Politieke partijen kunnen deze notitie gebruiken als inspiratie en toetssteen voor hun verkiezingsprogramma.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn belangrijk voor kinderen, jongeren en gezinnen. Gemeenten staan in hun lokale jeugdbeleid voor grote uitdagingen. Zo maken steeds meer jongeren gebruik van jeugdhulp en zien gemeenten zich geconfronteerd met grote financiële tekorten op jeugdzorg. Ook corona heeft grote invloed op het leven van kinderen en jongeren, waardoor sommigen in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen inwoners hun stem laten horen over het jeugdbeleid in hun gemeente. In hun verkiezingsprogramma's formuleren politieke partijen hun antwoord op de uitdagingen waarvoor zij staan in het lokaal jeugdbeleid.

Lees ook

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)