Internetconsultatie voor wijziging leerplichtwet

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een internetconsultatie geopend over een wijziging van de leerplichtwet. De wijziging betreft vrijstelling van onderwijs voor kinderen die door een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school kunnen. Reageren kan tot 1 oktober.

De wijziging houdt in dat de arts die oordeelt over een vrijstelling van onderwijs bij zijn afweging altijd een advies krijgt van een onderwijskundige. Dat moet ervoor zorgen dat een vrijstelling alleen wordt afgegeven als dit het beste aansluit bij het kind.

Daarnaast vervalt de keuze voor een vrijstelling voor een jaar of voor de gehele schoolperiode. Voortaan moet de termijn bepaald worden op basis van het ontwikkelingsperspectief van het kind. Op deze manier wordt directer bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen aangesloten.

De verwachting van de wetswijziging is dat het aantal vrijstellingen vermindert en meer kinderen en jongeren onderwijs en zorg krijgen. Hoewel de uitgangspunten van het wetsvoorstel vaststaan, kan door middel van de internetconsultatie gereageerd worden op de precieze uitwerking.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap