Inspecties: Zet oza sneller in

Om het thuiszitten van leerlingen vaker te voorkomen en te verhelpen met een onderwijs-zorgarrangement, moet sneller erkend worden dat specialistische hulp nodig is. Dat schrijven de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hun rapport Terug naar leren.

Het komt nog te vaak voor dat scholen te laat starten met een onderwijs-zorgarrangement (oza) omdat leraren niet durven te erkennen dat ze handelingsverlegen zijn. Daardoor verergert de problematiek. Het is volgens de inspecties daarom belangrijk om te investeren in de kennis en kunde van medewerkers.

Ook moet voor een goede integrale aanpak de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp verbeteren. Om dit te bereiken moet de school het samenwerkingsverband passend onderwijs sneller inschakelen. Daarnaast is het cruciaal dat gemeenten beter sturen op het voorkomen van uitval, door jeugdhulp binnen de school of een oza in te zetten voordat een leerling uitvalt.

Knelpunt

Een belangrijk knelpunt bij oza's is de gescheiden financiering. Hoewel uit het rapport blijkt dat samenwerking cruciaal is om een integraal aanbod te verzorgen, gaat de bekostiging uit van de gescheiden werelden van onderwijs en zorg. Dat vertraagt de start van maatwerktrajecten, terwijl snel starten juist belangrijk is. Om te komen tot een meer geïntegreerde aanpak adviseren de inspecties om het mogelijk te maken dat onderwijsbekostiging ook buiten de school ingezet wordt.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

Bericht en rapport Inspectie van het Onderwijs

Lees ook