Aantal thuiszitters stijgt; Slob neemt maatregelen

Vorig schooljaar steeg het aantal thuiszitters met ruim 200 tot een totaal van 4.479 kinderen, zo blijkt uit cijfers van OCW en VWS. Ministers Arie Slob, Hugo de Jonge en Sander Dekker laten in een Kamerbrief weten hierover ontevreden te zijn en kondigen versnelde maatregelen aan.

In iedere regio moet een regisseur komen die thuiszitters gaat helpen. Deze regisseurs moeten al dit voorjaar actief zijn in de regio's waar de nood hoog is. Hiermee nemen de ministers een van de adviezen over van voormalige Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij zocht in opdracht van het zogenoemde thuiszitterspact oplossingen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In het thuiszitterspact zijn naast OCW en VWS onder andere de VNG en Ingrado aangesloten.

Vincent Fafieanie, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, herkent de problematiek rondom thuiszitters. 'Oplossingen voor thuiszitters bestaan voor een groot deel uit maatwerk tussen onderwijs en jeugdhulp. Het lukt nog niet altijd om dat snel en efficiënt af te stemmen. Doorzettingsmacht in één hand kan zeker bijdragen aan een snellere besluitvorming. Het verkorten van de duur van thuiszitten is een belangrijk aspect van de aanpak. Naarmate leerlingen langer thuiszitten, is de weg terug ook langer. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling.'

Bron: Ministerie van OCW; de Volkskrant