In gesprek over aanhoudende lichamelijke klachten

Hoe gaan professionals in het onderwijs, van leerplicht en vanuit de zorg om met jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten? Samen met de Vereniging voor leerplichtambtenaren, Ingrado en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) doet het Nederlands Jeugdinstituut daar onderzoek naar.

Aanhoudende lichamelijke klachten zijn lichamelijke klachten waar geen directe, medische verklaring voor gevonden is. Ze worden ook wel 'somatisch onvoldoende verklaarde klachten' genoemd. De klachten kunnen het dagelijks leven ernstig verstoren en sommige jongeren hebben er zoveel last van dat zij weinig of niet naar school kunnen.

Professionals

Wat betekent de gevolgen van deze klachten in het contact tussen deze jongeren en de betrokken onderwijsprofessionals, leerplichtambtenaren en jeugdgezondheidsprofessionals, en tussen de professionals onderling? Wat helpt jongeren verder? Hoe onderhoud je het contact met hen? Hoe stem je goed af? Wat heb je als professional hiervoor nodig? Daarover willen we graag met professionals in gesprek, om in beeld te brengen welke praktijkkennis er al is over wat wel en wat niet werkt.

Wil jij hieraan bijdragen?

Ja, ik meld me aan

Jongeren

Ook zoeken we contact met jongeren die hun ervaringen met ons willen delen. Heb of had jij last van aanhoudende lichamelijke klachten? Kun jij vertellen wat dat voor jou heeft betekend en hoe je school ermee is omgegaan? Wat heeft voor jou gewerkt, en wat juist niet?

Wil je aan het onderzoek meewerken?

Ja, ik meld me aan

Opbrengst

Met de kennis die we ophalen uit de gesprekken met jongeren en professionals willen we bijdragen aan een beter begrip voor jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten. En inzichten bieden in de wijze waarop het onderwijs hen kan ondersteunen. Naast deze gesprekken bestaat het onderzoek ook uit een literatuurverkenning. De opbrengsten van het onderzoek delen we met het onderwijsveld en zijn zorgpartners.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar Ellen Donkers.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)