Handreiking helpt omgaan met kinderarmoede

Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Voor hen is de handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' ontwikkeld.

In Nederland groeit een op de dertien kinderen op in armoede. In de handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) voor professionals in het sociaal domein concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede. Zij brachten die in kaart met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers.

Praktisch toepasbaar

In de handreiking komen verschillende denk- en werklijnen uit het sociaal domein samen. Dat maakt de handreiking een praktisch toepasbaar document voor professionals die werken met gezinnen in armoede of met geldzorgen: van schuldhulpverleners tot gezinscoaches en van klantmanagers werk en inkomen tot jongerenwerkers. Ook voor professionals uit het onderwijs en andere sectoren en plekken die raken aan het sociaal domein is de handreiking bruikbaar.

Omgeving versterken

'Het versterken van een veilige, ondersteunende en stimulerende omgeving is de basis voor het verminderen van de gevolgen van opgroeien in armoede voor kinderen', weet Emma Verspoor van het NJi. 'Soms is het stimuleren van informele steun voldoende, door het netwerk van ouders te versterken of het bieden van lichte opvoedsteun. Als dit ontoereikend is kan een effectieve interventie uitkomst bieden.'

De handreiking is ontwikkeld in opdracht van onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Divosa. Demissionair minister Wouter Koolmees van SZW en ervaringsdeskundige Romy Groot, bekend van de SIRE-campagne 'Laten we het daar eens over hebben', schreven beiden een voorwoord bij de handreiking.

Bron: Divosa