Grip op pedagogische kwaliteit kinderopvang

De Rotterdamse kinderopvanghouder KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werken sinds vier jaar aan de ontwikkeling van een monitor die de pedagogische kwaliteit in beeld brengt: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB). Per 1 oktober dragen zij deze over aan het Expertisecentrum Kinderopvang. Hiermee krijgt de branche kinderopvang zelf grip op de pedagogische kwaliteitsbeoordeling.

Zicht op wat werkt in de praktijk

Kinderopvang heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor moet die kinderopvang wel van goede kwaliteit zijn. Reden om de pedagogische kwaliteit van de opvang voortdurend te versterken. Volgens de Wet kinderopvang zijn houders zelf verantwoordelijk voor hun pedagogisch kwaliteitsbeleid. De monitor PiB geeft kinderopvangorganisaties een feitelijk inzicht in de pedagogische kwaliteit in de uitvoering. Pedagogisch coaches krijgen zo zicht op wat werkt in de praktijk en wat beter kan. Inmiddels hebben al bijna twintig kinderopvangorganisaties de monitoring-omgeving in gebruik. Dit levert data op over de mate waarin zij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en aan hun eigen kwaliteitsnorm.

Verbreding van de missie

Yvette Vervoort, directeur van Expertisecentrum Kinderopvang, ziet PiB-kinderopvang als mooie verbreding van de missie 'Samen werken aan de pedagogische kwaliteit van kinderopvang'. 'De gebruikers van PiB-kinderopvang krijgen door de zelfevaluatie zicht op de pedagogische kwaliteit van hun organisatie. Het Expertisecentrum werkt samen met onderzoekers, pedagogen en pedagogisch coaches aan het formuleren van de pedagogische kennisbasis, dat wat elke pedagogisch professional moet weten. Deze combinatie biedt veel mogelijkheden en kansen voor individuele kinderopvangorganisaties en voor de sector als geheel.'

Expertisecentrum Kinderopvang gaat zorg dragen voor de PiB-dienstverlening en benut de signalen uit PiB voor programmering en agendering. Ook ondersteunt zij het PiB-promotieonderzoek van Simon Hay van de Universiteit Leiden. Zo komt het monitoren op de individuele werkvloer óók ten goede aan het versterken van pedagogische kwaliteit in de totale sector kinderopvang.

Versterking pedagogische verbeterbeweging

Het ontwikkelteam, met naast KindeRdam en het NJi ook de expertbureaus Hansei en Konsili, heeft er het volste vertrouwen in dat PiB-kinderopvang bij het Expertisecentrum in goede handen is. En dat zij garant zullen staan voor de versterking van de pedagogische verbeterbeweging: meten om te weten wat je kunt verbeteren, zonder winstoogmerk en met beschikbaarheid voor alle kinderopvangorganisaties. Alle brancheorganisaties zijn meegenomen in dit overnametraject. Partijen zoals GGD GHOR, SZW, SWN en de wetenschap volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)