Gezin met meer vormen van hulp is extra kwetsbaar

De kwaliteit van leven van gezinnen die naast jeugdzorg ook een andere voorziening in het sociaal domein gebruiken is beduidend lager dan in overige gezinnen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de leefsituatie van deze 'multigebruikhuishoudens'.

In een op de vijf huishoudens waarin iemand jeugdzorg krijgt, is in hetzelfde jaar ook gebruikgemaakt van tenminste één voorziening in het sociaal domein, zoals bijstand of dagbesteding. In deze huishoudens kampen ouders vaak met problematische situaties, zoals financiële problemen. Tegelijkertijd hebben ze minder veerkracht om met deze problemen om te gaan.

Kwetsbare groep

Ouders uit huishoudens die verschillende voorzieningen gebruiken, scoren slecht op aspecten als tevredenheid met het leven, sociale contacten en eenzaamheid. Ze worstelen ook met problemen zoals het zelfstandig voeren van een huishouden en laaggeletterdheid. Dit heeft ook gevolgen voor hun kinderen. Vooral de leefsituatie van huishoudens die naast jeugdzorg ook gebruik maken van bijstand is ongunstig. Zij vormen een extra kwetsbare groep.

Aandacht vanuit gemeenten

Er is extra aandacht nodig vanuit gemeenten om escalatie van bestaande problemen binnen deze huishoudens te voorkomen. De verwachting is dat door de coronacrisis het gebruik van bijstand zal toenemen. Hierdoor zullen er nieuwe 'multigebruikhuishoudens' bij komen. Daarom is het nog belangrijker dat gemeenten deze huishoudens goed in het vizier houden.

Opeenstapeling van problemen

Voor Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, is het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt niet nieuw. 'Je ziet bij een aanzienlijke groep dat er sprake is van een opeenstapeling van problemen. In dit soort situaties bereik je vaak meer met samenhangende, langdurige en gedoseerde hulp en steun van de opvoeders en de jeugdige. Luister daarbij goed naar wat ze nodig hebben en bied informele en professionele hulp en steun, zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Grote kans dat je daarmee ook voorkomt dat problemen overgaan van de ene generatie op de andere', aldus Van Yperen.

Bron: SCP, Nederlands Jeugdinstituut