Gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid vastgelegd

Minister Wouter Koolmees (SZW) en minister Ingrid van Engelshoven (OCW) hebben op 6 juli met partijen in het onderwijs- en arbeidsmarktveld de gezamenlijke aanpak van jeugdwerkloosheid vastgelegd in een werkagenda voor de komende periode. 

Het doel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid is om werkloze jongeren, jongeren die hun baan dreigen te verliezen en schoolverlaters te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. Juist nu de coronamaatregelen versoepeld worden en de economie aantrekt, is er volgens het kabinet extra aandacht nodig om jongeren perspectief te bieden en de jeugdwerkloosheid te beperken. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat enkele fundamentele knelpunten de arbeidsdeelname van jongeren in de weg staan en in crisistijd de jeugdwerkloosheid doen oplopen. Zo ontbreekt een ketenaanpak en raken jongeren soms uit beeld. 

Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid en het bijhorende budget wil het kabinet deze knelpunten wegnemen en jongeren die dat nodig hebben, helpen werk te vinden of te houden. 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap