Gemeenten enthousiast over IJslands preventiemodel

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunen zes Nederlandse gemeenten bij de implementatie van het IJslandse preventiemodel tijdens een meerjarig leertraject (2018-2021). Ook niet-deelnemende gemeenten hebben gedurende de pilot aangegeven interesse te hebben in het model. Daarom wordt een interessepeiling uitgezet.

Het enthousiasme over het IJslands preventiemodel van Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten, Súdwest-Fryslân, Texel en Urk is te lezen in de tussenevaluatie. Dit enthousiasme werd nog eens versterkt in gesprek tussen wethouders en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die vertelde ook enthousiast te zijn.

De wethouders zeggen dat ze graag door willen met het IJslandse model en dat ze hiervoor steun nodig hebben van de landelijke overheid, zowel moreel als financieel. De wethouders roepen daarnaast op om andere gemeenten ook de kans te geven om met het IJslandse model aan de slag te gaan.

Meting van interesse bij gemeenten

Deze oproep doen de wethouders vanwege de grote interesse die verschillende niet-deelnemende gemeenten tijdens het traject hebben geuit. Middels een interessepeiling willen het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut de interesse in het IJslands preventiemodel bij Nederlandse gemeenten meten en in kaart brengen. Samen met de ervaringen van de zes pilot-gemeenten vormt dit de basis voor de visievorming op een brede implementatie van het IJslandse preventiemodel.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Trimbos-instituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)