'Geef meer aandacht aan pesten buiten school'

Bij de huidige aanpak van pesten ligt de nadruk te veel op scholen, vindt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. In het rapport 'In eenzaamheid gepest' schrijft de Kinderombudsman dat er een brede aanpak moet komen met ook aandacht voor pesten in de buurt, online en op het sportveld.

Kalverboer constateert op basis van een peiling onder 505 gepeste kinderen dat de meeste van hen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding of gedrag. Een derde van de ondervraagde kinderen wordt gepest om redenen die eigenlijk discriminatie zijn. Bijvoorbeeld vanwege een handicap of omdat ze verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht. Ongeveer 15 procent van de kinderen wordt zo gepest dat zij hun leven een onvoldoende geven.

Om pesten in de hele samenleving te herkennen en bespreekbaar te maken is het volgens de Kinderombudsman belangrijk om niet alleen leerkrachten handvatten te bieden, maar eveneens sportkoepels, sportverenigingen, wijkteams en wijkagenten. Ook in de opleidingen die gericht zijn op het werken met kinderen en jongvolwassenen is er aandacht voor nodig.

Zorg voor een veilig leefklimaat

Charlotte Dopper van het NJi is het eens met de Kinderombudsman dat pesten ook buiten de school aangepakt moet worden. 'Daarbij is het van belang om niet alleen in te zetten op het tegengaan van onveiligheid door middel van pestinterventies of pestprotocollen. Kijk allereerst naar hoe je een veilig leefklimaat voor kinderen kunt creëren. Belangrijk is dat kinderen zich ergens thuis voelen, geborgenheid voelen en kunnen zijn wie ze zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor volwassenen in alle leefdomeinen, zoals thuis, op school, in de vrije tijd en online.

Dopper vervolgt: 'Het feit dat kinderen opgroeien in verschillende contexten kan beschermend werken. Gepest worden op school hoeft niet te betekenen dat een kind ook op de sportclub gepest wordt. In een andere omgeving kan een kind zich juist prettig en veilig voelen en zich gesteund voelen door vrienden en vriendinnen. Het is belangrijk daar oog voor te hebben. Misschien werk jij als professional op een plek waar een kind het juist prettig heeft en ben je daardoor een belangrijke beschermende factor en steunfiguur.'

Rol voor kenniscentra

Kinderombudsman Kalverboer ziet bij de aanpak van pesten een rol voor kenniscentra zoals het Nederlands Jeugdinstituut en wetenschappelijke experts op het gebied van pesten en discriminatie. Zij wil graag dat kennisinstituten kinderen en ouders informatie bieden over waar kinderen terecht kunnen met hun pestervaringen.

'Als kennisinstituut onderschrijven we dat we kennis over pesten beschikbaar moeten maken voor ouders en kinderen', zegt Charlotte Dopper van het NJi. 'Dat doen we al volop op onze pagina's over pesten, waar we ook de verschillende leefdomeinen belichten waarin pesten plaatsvindt. Daarnaast zoeken we blijvend naar kennis voor professionals die met kinderen werken.'

Bron: Kinderombudsman

Meer informatie

Bericht KinderombudsmanRapport In eenzaamheid gepest

Lees ook