'Gedrag beïnvloeden doe je samen met jongeren'

Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief en benoem ook dat wat wel kan. Dat is de belangrijkste boodschap van een verkennend onderzoek van het NJi naar hoe ouders, professionals en beleidsmakers gewenst gedrag onder jongeren kunnen bevorderen.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren hun best doen om zich te houden aan de coronamaatregelen. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat ze ook moeite hebben met de maatregelen. Het is niet altijd mogelijk je aan alle maatregelen te houden, zeggen jongeren. Met name afstand houden blijkt voor veel jongeren boven de 18 jaar lastig. Wel hebben de meeste jongeren vertrouwen in de overheid en begrip voor de maatregelen.

'Bied jongeren perspectief'

Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut vindt het belangrijk jongeren meer te betrekken bij de maatregelen. 'Jongeren zijn zich goed bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben. Tegelijkertijd bieden we ze daarbij niet de juiste ondersteuning. Er wordt een onevenredig groot beroep op hen gedaan. Ze zijn zich aan het ontwikkelen en daarbij zijn sociale contacten belangrijk. Ook zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling, waardoor het voor hen moeilijker is om beloningen op de korte termijn te weerstaan. Jongeren hebben dus een andere benadering nodig. Geef ze de ruimte om mee te praten en mee te denken, bied ze perspectief en ga met jongeren in gesprek over wat er binnen de maatregelen wél mogelijk is.'

Gedragsbeïnvloeding

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren de maatregelen toch naleven? Onderzoek toont aan dat het belangrijk is jongeren hierin hun eigen weg te laten vinden. Zij hebben hierbij de juiste steun, begeleiding en dus ook vrijheid nodig vanuit hun omgeving. Met andere woorden: laat jongeren gaan, maar laat ze niet los. Zo kunnen ouders, professionals en instituties jongeren ondersteunen door de voorwaarden voor positief gedrag te creëren. In het verkennend onderzoek geeft het NJi adviezen aan ouders, professionals en gemeenten om positief gedrag bij jongeren te bevorderen.

Wat kunnen professionals doen?

Professionals kunnen jongeren helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen om de maatregelen na te leven. Het is belangrijk dat zij in heldere taal met jongeren praten over de situatie rondom het coronavirus, het belang van de basisregels, en de zorgen van jongeren. Daarbij is het nodig dat ze zich realiseren dat de maatregelen veel van jongeren vragen en dat ze aansluiten op hun belevingswereld. Ten slotte kunnen professionals zelf het goede voorbeeld geven en jongeren positieve feedback geven.

Wat kunnen gemeenten doen?

Het is belangrijk dat gemeenten met jongeren praten over hoe zij denken over de maatregelen. In verschillende gemeenten zijn er al gesprekken met jongeren gevoerd om nieuwe maatregelen vorm te geven. Ook zijn er gemeenten die campagnes hebben ingezet om jongeren beter te bereiken.

Voor het verkennende onderzoek heeft het NJi gebruikgemaakt van de inbreng van verschillende jongeren uit jongerenorganisaties en van JongNL Limburg, You!nG en Scouting Nederland. De komende tijd zal het NJi, in samenwerking met meer jongeren en organisaties, meer voorbeelden en handelingsperspectieven delen. Omdat de coronaperiode nog niet voorbij is, blijft het volgens het NJi van belang om van elkaar te blijven leren en elkaar te stimuleren.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)