Financiële injectie moet zwerfjongeren helpen

Het ministerie van VWS trekt dit jaar 1.225.000 euro extra uit voor de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang om onder andere het actieprogramma Zwerfjongeren vorm te geven. Dit moet onder meer leiden tot het bieden van betaalbare woonruimte en voldoende kansen op een opleiding of een baan.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft vier prioriteiten benoemd waar het actieprogramma zich op zal richten. Zo moeten de 10.700 zwerfjongeren tussen 18 en 27 jaar geholpen worden aan een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding of een baan, financiële zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Het actieprogramma Zwerfjongeren is onderdeel van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Verder gaat het ministerie met professionals in beeld brengen wat zij minimaal moeten doen als kinderen in de maatschappelijke opvang terechtkomen. Volgens Blokhuis moeten hulpverleners bijvoorbeeld ook naar de specifieke hulpvragen van kinderen gaan kijken, in plaats van alleen naar de hulpvragen van hun ouders.

Bron: Ministerie van VWS