Extra hulp voor kwetsbare leerling vanwege corona

Er wordt extra geld vrijgemaakt voor hulp aan kwetsbare leerlingen die door het coronavirus niet naar school of de opvang kunnen. Dat schijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Wegens het coronavirus zijn scholen en kinderdagverblijven de komende tijd gesloten. De meeste leerlingen krijgen les op afstand, maar voor een groep kwetsbare leerlingen is dit niet mogelijk. Zij hebben bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie of psychische problemen. Daardoor kan het nodig zijn hen buitenshuis opvang, onderwijs en begeleiding te bieden.

Gemeenten krijgen van de regering extra geld om samen met scholen, de kinderopvang, Veilig Thuis en de jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek of in een klaslokaal op school. Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen samen bekijken wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.

Bron: Ministerie van OCW