Expertisecentra voor eetstoornissen van start

Een proef met twee bovenregionale expertisecentra voor eetstoornissen is op 1 februari 2020 van start gegaan. Ze hebben als doel dat jongeren met een eetstoornis eerder en beter worden herkend, begrepen en behandeld, ook als de eetstoornis gepaard gaat met andere psychische problemen. Een bovenregionale netwerkaanpak, het uitwisselen van kennis en verbeterde toegang tot zorg dragen hieraan bij.

Verbinden van kennis

De proef vloeit voort uit een advies van de Landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) en heeft als doel om de zorg voor ernstig zieke jongeren te verbeteren en uiteindelijk het aantal patiënten terug te dringen. De expertisecentra worden plekken waar professionals, ouders en ervaringsdeskundigen intensief kunnen samenwerken. Het verzamelen, delen en verspreiden van kennis staat binnen de expertisecentra centraal.

Toegang tot zorg

De expertisecentra moeten er verder voor zorgen dat het zorgaanbod beter zichtbaar en toegankelijker wordt voor kinderen, ouders en professionals. Hiervoor wordt een interactieve kaart gemaakt met het actuele behandelaanbod voor eetstoornissen in de regio. Gemeenten kunnen door dat overzicht beoordelen of het zorgaanbod voldoende dekkend is.

Hoe nu verder?

De twee regionale expertisecentra van K-EET zijn van start gegaan in Noord-Holland en in de regio Groningen/Friesland/Drenthe. Uiteindelijk moeten er de komende drie jaar in zeven regio's zulke centra verschijnen.

Bron: K-EET; Leeuwarder Courant; Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie