Expertisecentra complexe jeugdhulp gaan van start

Nederland krijgt acht bovenregionale expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

De expertisecentra krijgen een ondersteunende rol in de jeugdhulp voor kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problemen waarvoor in hun regio geen passende hulp beschikbaar is. Bij de centra kunnen kinderen en jongeren tot 21 jaar worden aangemeld. De centra kunnen betrokken blijven bij de hulp tot een jongere 23 jaar is.

De expertisecentra krijgen drie taken. Ze gaan consultatie en advies bieden aan behandelaars wanneer jeugdhulp dreigt vast te lopen of niet het gewenste effect heeft. Verder kunnen ze tijdelijk professionals met aanvullende expertise inzetten op de plek waar de jongere al hulp krijgt. Ook zorgen ze dat kennis van professionals met verschillende specialismen in de regio gebundeld wordt en dat in de regio geleerd wordt van complexe casussen.

Acht gemeenten coördineren het opzetten van de expertisecentra in hun regio: Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe), Enschede (Overijssel), Nijmegen (Gelderland), Utrecht (Utrecht en Flevoland), Amsterdam (Noord-Holland), Rotterdam (Zuid-Holland) en Eindhoven (Brabant en Zeeland). Voor de regio Limburg staat de coördinerende gemeente nog niet vast.

De coördinerende gemeenten stellen een projectleider aan voor de inrichting van het expertisecentrum. In het najaar moet er een globaal plan van aanpak zijn voor elk expertisecentrum.

Anita Kraak van het Nederland Jeugdinstituut is blij dat De Jonge ervoor kiest om de inzet van expertise te financieren in plaats van fysieke centra. 'In deze opzet komt de expertise naar de leefwereld van kinderen en gezinnen toe, in plaats van dat zij zich naar het aanbod moeten verplaatsen. Zeker bij meervoudige en complexe problemen is dat belangrijk. Als daar de hulpverlening stagneert, bestaat het risico dat je steeds meer en steeds zwaardere hulp gaat stapelen. Deze aanpak vermindert de machteloosheid van gezinnen en professionals door te erkennen dat zij het soms ook niet weten. Met de inzet van een expertisecentrum schep je ruimte om samen lerend naar het gewenste toekomstperspectief toe te werken. De centra kunnen expertise inbrengen in een vorm en voor een periode die past bij het gezin en hun problemen. Bijvoorbeeld als extra perspectief bij de analyse of via coaching van de al betrokken hulpverlener. Precies wat gezinnen met complexe problemen, vaak overbelast door de goede intenties van een veelheid aan hulpverleners met ieder hun eigen aanbod, van ons vragen.'

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut