Einde opvoeden.nl per juni 2024

Opvoeden.nl, de website met betrouwbare opvoedinformatie, is gestopt per juni 2024. De website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is de centrale plek voor betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien, ook voor ouders, opvoeders en jongeren.

Wat betekent dit voor jou als ouder?

Je kunt nog steeds dezelfde betrouwbare informatie over opvoeden en opgroeien vinden, alleen op een andere plek. In het dossier Ontwikkeling op nji.nl vind je alles over de ontwikkeling van je kind. Van baby tot peuter, van schoolkind tot puber.

NJi heeft niet alle informatie van opvoeden.nl overgenomen. Zo blijft GroeiGids onder meer zorgen voor betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie voor de jeugdgezondheidszorg en plaatst GroeiGids die op zijn website en app.

Waarom stoppen met opvoeden.nl?

Opvoedinformatie Nederland en de site Opvoeden.nl zijn in 2020 ondergebracht bij het NJi. Dat sloot goed aan bij de ambitie van het NJi om ook ouders, opvoeders en jongeren te voorzien van betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien. Het NJi heeft de relevante informatie over opvoeden en opgroeien opgenomen in de zogenaamde kennisdossiers op NJi.nl, en investeert in de verdere ontwikkeling van deze informatie op zijn eigen website. Het in stand houden van twee verschillende sites is daardoor niet langer nodig. Daarom heeft het NJi ervoor gekozen om per juni 2024 te stoppen met Opvoeden.nl.

Voor organisaties die opvoedinformatie gebruikten

Maakte je als organisatie gebruik van de informatie van Opvoeden.nl op je eigen website? Een groot aantal gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) kreeg de kennis en informatie geleverd via content- of ICT-leveranciers. Het NJi is een onafhankelijk, publiek kennisinstituut en de organisaties kunnen alle kennis en informatie op NJi.nl blijven gebruiken. De techniek die Opvoedinformatie Nederland aanbood om informatie over te nemen, is vanaf juni 2024 echter niet meer beschikbaar. De organisaties die gebruik maakten van deze diensten hebben hierover informatie ontvangen van hun leverancier.  Op deze pagina vind je meer informatie.

Mail ons!

Heb je vragen of suggesties over dit bericht of de informatie die wij bieden op deze website? Mail ons gerust op info@nji.nl

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)