Effectievere samenwerking bij partnergeweld en complexe scheidingen

Wanneer gezinnen te maken hebben met partnergeweld en complexe scheidingen, is een goede samenwerking tussen het sociaal, het zorg- en het veiligheidsdomein belangrijk. De nieuwe publicatie 'Blinde vlekken en botsende beelden' biedt inzichten en tips voor die samenwerking.

Professionals uit de verschillende domeinen staan rondom het gezin en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ieder van hen wil het beste voor ouders en kinderen. Toch kunnen verschillen in denkbeelden, overtuigingen en ideeën over de juiste aanpak tot botsingen leiden. Hoe kunnen we van botsen naar verbinding gaan?

'We weten allemaal dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren', zegt Agnes Derksen, adviseur jeugdbescherming en veiligheidsvraagstukken bij het NJi en een van de auteurs van de publicatie. 'Het vraagt vertrouwen en nieuwsgierigheid naar het perspectief van de ander. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is in de praktijk ingewikkeld. Dat hebben we zelf ook ervaren. Net als dat het veel oplevert en energie geeft. Door elkaar te bevragen en te durven tegenspreken, hebben we deze publicatie kunnen realiseren. Want samen weten we meer.'

Verschillende perspectieven in samenwerking

Professionals brengen ieder hun eigen perspectief, kennis en vaardigheden mee, maar net als iedereen hebben ze hun blinde vlekken. Verschillende visies op problemen en mogelijke oplossingen kunnen voortkomen uit een andere kijk van professionals op de situatie en uit oordelen over elkaar. Dit kan een effectieve aanpak belemmeren.

Drie essentiële vragen voor professionals

Professionals hebben elkaar nodig om een zo goed mogelijk antwoord te geven op vraagstukken waar vaak geen eenduidig antwoord op te geven is:

  • Is het veilig genoeg?
  • Wat is er aan de hand?
  • Wanneer kun je werken aan herstel?

De nieuwe publicatie van het NJi, Movisie en het CCV benadrukt het belang van deze vragen als hulpmiddel om samenwerking te verbeteren en gezamenlijke oplossingen te vinden. De publicatie legt uit hoe professionals elkaar kunnen helpen bij het vinden van blinde vlekken en het loslaten van oordelen over elkaar. Ook biedt 'Blinde vlekken en botsende beelden' inspiratie voor het aangaan van dialoog wanneer de samenwerking vastloopt. Tot slot staat er in de publicatie een kort en bondig totaaloverzicht van de aanpak van partnergeweld en complexe scheidingen.

Lees de publicatie op huiselijkgeweld.nl

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)