'Eén regeling voor kinderbijslag en -budget'

Vervang de kinderbijslag en het kindgebonden budget door één simpele kindregeling. Dat adviseren de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën en de uitvoeringsinstanties aan het volgende kabinet.

Gezinnen krijgen nu financiële steun via twee regelingen: de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Beide vormen vallen onder verschillende wettelijke regelingen, en er gelden verschillende voorwaarden voor. De hoogte van de kinderbijslag is bijvoorbeeld niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Het kindgebonden budget is dat wel. Als het inkomen stijgt, moeten ouders soms achteraf een deel van het budget terugbetalen. Die onzekerheid is voor sommige ouders een reden om geen kindgebonden budget aan te vragen, hoewel hun gezin dat eigenlijk wel nodig heeft.

Andere verschillen zijn dat de bijslag en het budget worden uitbetaald door verschillende instanties en dat ouders de bijslag automatisch krijgen, maar het kindgebonden budget zelf moeten aanvragen.

Eenvoudig en voorspelbaar

De financiële steun aan gezinnen moet eenvoudiger, zekerder en voorspelbaarder worden, is het uitgangspunt van het advies. De simpelste oplossing is één bijdrage die niet afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Zij weten dan van tevoren hoeveel ze ontvangen en wanneer, en lopen niet het risico dat ze een deel moeten terugbetalen als hun inkomen stijgt. Bij deze oplossing krijgen gezinnen met een laag inkomen niet langer, zoals nu, meer geld dan gezinnen met een hoger inkomen. Zij gaan er financieel op achteruit, tenzij het kabinet de bijdrage voor alle gezinnen verhoogt naar het totale bedrag dat nu alleen de gezinnen met een laag inkomen krijgen.

Inkomensafhankelijke regeling

Een andere oplossing is een inkomensafhankelijk regeling. Die heeft het voordeel dat de hoogste bijdrage terecht komt bij de gezinnen die er het meest behoefte aan hebben. Het nadeel is dat deze regeling voor een deel van de gezinnen opnieuw onzekerheid met zich meebrengt. Want als hun inkomen verandert, verandert ook de bijdrage.

Een tussenoplossing is een regeling met een basisbedrag voor alle gezinnen en een extra toeslag die afhangt van het inkomen. Dat biedt gezinnen enerzijds meer zekerheid, en maakt het anderzijds mogelijk om extra steun te bieden aan gezinnen die dat nodig hebben.

Toekomst toeslagenstelsel

Een beslissing over een nieuwe kindregeling is aan het nieuw te vormen kabinet. In haar begeleidende brief wijst minister Karin van Gennip erop dat die beslissing samenhangt met de toekomst van het bredere toeslagenstelsel, waar ook de huur- en de zorgtoeslag onder vallen. Ook daarover is een advies uitgebracht. Een herziening van alle toeslagen en regelingen zal meer dan één kabinetsperiode in beslag nemen, verwachten de betrokken bewindspersonen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bericht SZWKamerbrief over advies kindregelingKamerbrief over advies toeslagenstelsel

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.