Een derde jeugdhulpregio's heeft geen visie

Een derde van de jeugdhulpregio's heeft nog geen regiovisie opgesteld voor de jeugdhulp, blijkt uit een onderzoek van de Jeugdautoriteit. In zo'n regiovisie schrijven de deelnemende gemeenten welke jeugdhulp ze op regionaal niveau willen bieden.

Twee jaar geleden heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat gemeenten in regionaal verband een visie op jeugdhulp opstellen. In die visie staat bijvoorbeeld welke soorten jeugdhulp regionaal beschikbaar moeten zijn, hoe de gemeenten daarvoor contracten afsluiten met aanbieders en hoe huisartsen en wijkteams naar die hulp kunnen verwijzen.

Van de 42 jeugdhulpregio's hebben er 16 geen regiovisie. Een deel werkt daar nog aan. Andere regio's vonden een visie niet nodig, omdat ze al afspraken hebben over de regionale jeugdhulp. Maar als die afspraken niet in een regiovisie staan, waarschuwt de Jeugdautoriteit, is het lastig om elkaar eraan te houden en de kwaliteit te bewaken.

Belanghebbenden betrekken

In de helft van de regio's waren belanghebbenden goed betrokken bij het opstellen van de regiovisie, constateert de Jeugdautoriteit. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld de jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, ouders en jongeren en professionals. In de andere regio's was er vaak wel gedeeltelijke afstemming, maar niet over de complete regiovisie of met alle belanghebbenden.

Het is belangrijk dat regio's hun visie opstellen samen met betrokken partijen zoals de aanbieders, inwoners en gemeenteraden, zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Je hebt een gedeelde probleemanalyse nodig: dit zijn de problemen die we willen oplossen. En gedeelde ambities: dit willen we samen bereiken. Als je dat samen  doet, heb je veel meer kans dat iedereen meewerkt om die doelen te bereiken.'

Samenhangend beleid

Een regiovisie is nodig om lokaal en regionaal beleid van de gezamenlijke gemeenten onderling en met hun partners, zoals het onderwijs, goed op elkaar af te stemmen, stelt Van Yperen. 'Een samenhangend beleid op regionaal niveau is onontbeerlijk.'

Bovendien is een regiovisie een instrument voor transparantie en controle. Van Yperen: 'Als je niet duidelijk opschrijft wat je van plan bent om te doen, kunnen jeugdhulpaanbieders, inwoners en gemeenteraden je daar ook niet op aanspreken.'

Bron: Jeugdautoriteit

Meer informatie

Bericht JeugdautoriteitRapport Regiovisies Jeugdhulp

Lees ook