Discriminatie op Utrechtse mbo-stagemarkt

Mbo-studenten in Utrecht krijgen te maken met discriminatie tijdens het zoeken naar een stage en gedurende hun stage. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Het Verwey-Jonker Instituut verstuurde 577 sollicitaties op 288 stagevacatures. De motivatiebrief en het cv waren steeds gelijkwaardig, maar de details verschilden. De fictieve afzender had bijvoorbeeld een mannelijke of vrouwelijke naam, een naam die wees op een migratieachtergrond, of vrijwilligerswerk met een religieus of een seculier karakter.

Verschillen per sector

De resultaten verschillen per sector. Vrouwelijke studenten hebben een grotere kans op een positieve reactie in de bouw- en technieksector. Studenten met een naam die kan verwijzen naar een migratieachtergrond hebben minder kans op een stageplaats dan andere studenten. Alleen in de sector zorg en welzijn wordt niet gediscrimineerd op basis van migratieachtergrond. Mbo-studenten met een islamitische geloofsovertuiging hebben een kleinere kans op een positieve reactie, met name in de ICT, maar wel een grotere kans in de sector zorg en welzijn.

Ervaren discriminatie

Het Verwey-Jonker Instituut legde ook zeshonderd Utrechtse mbo-studenten een enquête voor over stagediscriminatie en nam zestien interviews af. Een kwart van de studenten zei discriminatie te hebben ervaren bij het zoeken van een stage óf daarover te twijfelen. Een achtste kreeg te maken met discriminatie tijdens de stage of twijfelt daarover. Studenten voelden zich gediscrimineerd vanwege hun opleidingsniveau, het geboorteland van hun ouders of grootouders, hun geloof, hun kleding of uiterlijk, of hun huidskleur.

Studievertraging

De ervaren discriminatie zorgt voor studievertraging en een slechter welbevinden. Studenten voelen zich eenzaam. Ook hebben ze minder vertrouwen dat ze een passende baan zullen vinden.

Slechts een kwart van de studenten bespreekt hun discriminatie-ervaring met een onderwijsprofessional. Ze missen voorlichting vanuit school. Ze willen niet alleen positieve informatie over een vak leren in de praktijk, maar ook informatie over racisme en discriminatie. Studenten willen graag een stappenplan dat hen helpt als ze discriminatie ervaren, en een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij wie ze terechtkunnen.

Bron: Verwey-Jonker Instituut