De Jonge wil leeftijdsgrens gezinshuizen verruimen

Minister Hugo de Jonge van VWS wil de leeftijdsgrenzen voor jongeren in gezinshuizen verruimen. Dat schrijft hij in een brief over gezinshuizen aan de Tweede Kamer. Vorig jaar werd de leeftijdsgrens voor jongeren in de pleegzorg al verhoogd naar 21 jaar.

De leeftijd waarop jongeren in een gezinshuis toe zijn aan zelfstandigheid verschilt, aldus De Jonge. Bij jongeren en gezinshuisouders bestaat dan ook de behoefte om de gezinshuisplek na de 18e verjaardag nog een tijdje te kunnen continueren. De Jonge wil met de VNG afspraken maken over de verruiming van de leeftijdsgrens. De financiële gevolgen daarvan neemt hij mee in de Voorjaarsnota.

Mariska de Baat van het Nederlands Jeugdinstituut juicht het voornemen van de minister toe. 'Deze jongeren hebben vaak een onveilig en problematisch verleden en hebben al op meerdere plekken gewoond. Als je weet dat Nederlandse jongeren gemiddeld op hun 24e uit huis gaan, kun je van deze jongeren niet verwachten dat zij eerder op eigen benen kunnen staan. Integendeel, zij hebben vaak behoefte aan extra ondersteuning.'

Uit onderzoek is bekend dat verruiming van de leeftijdsgrens veel leed, en daarmee maatschappelijke kosten, kan voorkomen. Een kind dat te vroeg uit huis gaat, loopt een verhoogd risico op schooluitval, werkloosheid, schulden, verslaving, dakloosheid en verkeerde vrienden. De Baat: 'Door een hogere leeftijdsgrens krijgen jongeren meer tijd om hun opleiding af te maken en zich op hun toekomst voor te bereiden. Het is dan wel zaak dat gezinshuisouders en professionals hen daarbij ondersteunen.'

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut