Commissie-De Winter: Veel geweld in jeugdzorg

Verbeter de hulp aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Praat met kinderen in de jeugdzorg over geweld. En onderzoek hoeveel geweld nu nog voorkomt in de jeugdzorg. Dat zijn aanbevelingen van de commissie-De Winter in haar eindrapport 'Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden'.

De commissie deed onderzoek naar geweld in residentiële instellingen, pleeggezinnen, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-ggz, de lvb-sector, doven- en blindeninstituten en azc's. Een op de tien personen die ooit in jeugdzorg verbleven, kreeg vaak of zeer vaak te maken met geweld, concludeert de commissie. Slachtoffers meldden over de jaren tot 1970 vooral fysiek en psychisch geweld door groepsleiders en pleegouders. Na 1970 verschoof het fysieke geweld naar kinderen en jongeren onderling.

Het psychische geweld had veel invloed op het latere leven: slachtoffers meldden psychosociale problemen, relatieproblemen en problemen met het opvoeden van eigen kinderen.

Veel kinderen en groepsleiders die deelnamen aan het onderzoek vinden het klimaat in instellingen nog steeds onveilig, met name in de gesloten jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen en de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Jeugdzorg Nederland heeft in een reactie excuses aangeboden voor het geweld dat de afgelopen zeventig jaar plaatsvond in de jeugdzorg en wil de aanbevelingen van de commissie waar mogelijk zo snel mogelijk in praktijk brengen.

Bron: Ministerie van VWS; Jeugdzorg Nederland