Brandbrief personeelstekort kinderopvang

Er moet nú iets gebeuren om het nijpende personeelstekort in de kinderopvang op te lossen. Dat schrijven 125 kinderopvangorganisaties in een brandbrief aan de staatssecretaris van SZW, de voorzitter van GGD-GHOR en de voorzitter van CNV.

Het aantal vacatures per 1.000 banen in de kinderopvang ligt op 34. In het westen van Nederland is dit zelfs 40. Volgens de kinderopvangorganisaties komt de toename van vacatures door de uitval van pedagogisch medewerkers door corona, werkdruk of de overstap naar aantrekkelijkere banen buiten de branche.

Door het te veel schuiven met medewerkers en kinderen boet de kinderopvang in op kwaliteit en continuïteit, waardoor kinderen belemmerd worden in hun ontwikkeling, aldus de organisaties. Om dit te voorkomen doen de kinderopvangorganisaties in hun brief voorstellen voor concrete ingrepen op de korte termijn.

De organisaties willen hbo- en wo-studenten pedagogiek en psychologie al tijdens hun studie inzetten, flexibeler omgaan met de beroepskracht-kindratio en meer schuiven met personeel tussen verschillende groepen.

'Niet tornen aan kwaliteit'

'Het is begrijpelijk dat de kinderopvangorganisaties meer flexibiliteit bij de inzet van personeel zien als een manier om de toegankelijkheid van de opvang te blijven garanderen', zegt Josette Hoex van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Maar ik betwijfel of het schrappen van eisen uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang de oplossing is. Dat is tornen aan pedagogische kwaliteit van kinderopvang.'

'Het voorstel om hbo- en wo- studenten pedagogiek al tijdens hun studie te kunnen inzetten als pedagogisch medewerker is begrijpelijk, maar voor babygroepen gelden niet voor niets juist extra scholingseisen. Dat is de groep die we het meest in bescherming willen nemen.'

De kinderopvangorganisaties zien hun voorstellen als een tijdelijke oplossing. 'Het personeelstekort is echter niet tijdelijk', zegt Hoex. 'Er is een tekort aan praktische opgeleide mensen. In de kinderopvang zie je een zuigende werking uit bijvoorbeeld het onderwijs. Pedagogisch medewerkers kunnen daar als onderwijsassistent aan de slag. Dat werk heeft meer aanzien én meer doorgroeimogelijkheden. De sector loopt het risico dat ze door deze kortetermijnoplossingen de kwaliteit op langere termijn ondergraaft omdat het personeelstekort voorlopig niet is opgelost.'

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Meer informatie

Bericht Brancheorganisatie Kinderopvang

Lees ook