'Betrek jongeren bij beleid en onderzoek'

Betrek jongeren bij onderzoek en beleid, bijvoorbeeld waar het gaat om de coronamaatregelen. Dat is de strekking van een manifest dat jongeren samen met de Nationale Wetenschapsagenda hebben opgesteld. Demissionair premier Mark Rutte nam het manifest op 30 april in ontvangst.

Het manifest is het resultaat van onderzoeksvragen die jongeren stelden aan de wetenschap. Aanleiding daarvoor was de persconferentie waarin Rutte een jaar geleden jongeren vroeg om mee te denken over de coronamaatregelen en de gevolgen van de pandemie. De Nationale Wetenschapsagenda organiseerde toen een 'challenge' om jongeren te betrekken. Jongeren dienden allerlei onderzoeksvragen in, waarmee vijf onderzoeksteams aan het werk gingen. Zij deden bijvoorbeeld onderzoek naar de impact van de coronacrisis op jongeren. Ook onderzochten zij welke lessen uit de coronacrisis kunnen helpen bij de aanpak van de klimaatcrisis.

Aansluitend taalgebruik

In het manifest delen de onderzoeksteams hun adviezen en tips over het betrekken van jongeren bij beleid en onderzoek. Toets bijvoorbeeld een onderzoeks- of beleidsvraag bij jongeren. Dat maakt de urgentie en prioriteiten sneller duidelijk. Daarnaast helpt het om de vraag niet te breed te maken. Betrek kinderen en jongeren bij het opstellen van vragenlijsten, zodat het taalgebruik goed aansluit. En laat focusgroepen leiden door jongeren, want dat levert andere resultaten op dan wanneer volwassenen dat doen.

Ideeën uitwerken

'Deze challenge laat zien dat kinderen en jongeren goede ideeën hebben en in staat zijn die zelf uit te werken', zegt Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Volwassenen hebben vaak de neiging voor jongeren te denken, maar dat is niet nodig. Laatst hoorde ik daarover een treffende uitspraak van een jongere: 'Een stem, die hebben wij; een plek is wat wij willen.' Aan volwassenen de uitdaging ervoor te zorgen dat jongeren structureel over zo'n plek kunnen beschikken.'

Bron: Nederlandse Wetenschapsagenda; NWO; Nederlands Jeugdinstituut