Bescherming tegen seksueel geweld moet beter

De overheid maakt haar beschermingsplicht van kinderen tegen seksueel geweld onvoldoende waar. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die onderzocht heeft wat er terechtgekomen is van de eerdere aanbevelingen van vier onderzoekscommissies. Conclusie: de overheid laat te veel over aan de praktijk en gaat niet na of kinderen daardoor ook beter beschermd worden. 

De Nationaal Rapporteur kreeg de opdracht om na te gaan wat er gebeurd is met de aanbevelingen van verschillende onderzoekscommissies naar seksueel geweld tegen kinderen in de rooms-katholieke kerk, de sport en de jeugdzorg. Bewindspersonen en bestuurders binnen die sectoren hebben de aanbevelingen grotendeels overgenomen. Dat heeft in de praktijk nog weinig effect gehad, zoals blijkt uit de nieuwe misstanden die overal aan het licht komen. De Nationaal Rapporteur constateert dat de overheid bij de uitvoering geen vinger aan de pols houdt.

Verantwoordelijkheid nemen

Om haar beschermingsplicht tegenover kinderen waar te maken, adviseert de Nationaal Rapporteur de overheid om vanuit haar verantwoordelijkheid een coördinerende rol op zich te nemen en kennis en een gedeeld normatief kader te ontwikkelen. Ook zou de overheid ervoor moeten zorgen dat professionals beter ondersteund worden in het beschermen van kinderen. Bovendien zouden de omvang van seksueel geweld en de effecten van het beleid regelmatig onderzocht moeten worden. Ook blijft het belangrijk om met slachtoffers in gesprek te blijven om de bescherming en de hulp te verbeteren.

Werkvloer

Uit het rapport Bouwen aan Bescherming blijkt verder dat er zowel in de sport als in de jeugdzorg nog weinig zicht is op de uitvoering van de aanbevelingen op de werkvloer. Duidelijk is wel dat de randvoorwaarden, zoals de groepsgrootte in de jeugdzorg, daarvoor vaak niet ideaal zijn. In beide sectoren spelen gemeenten nog nauwelijks een actieve rol in het voorkomen en bestrijden van seksueel geweld, terwijl dat wel hun taak is.

Van elkaar leren

'Dit rapport maakt duidelijk dat de afstand tussen de overheid en de praktijk in het voorkomen en bestrijden van seksueel geweld nog te groot is', reageert Stefanie Abrahamse van het Nederlands jeugdinstituut. 'In de praktijk is meer bewustwording en kennis nodig van het feit dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker én dichterbij voorkomt dan gedacht. Dat blijkt niet makkelijk te realiseren, omdat mensen vaak niet willen en kunnen zien dat anderen misbruik maken van hun machtspositie, het gesprek niet aan durven gaan, of niet weten wat ze eraan kunnen doen. Daar kan de overheid een rol in pakken. Cijfers en ervaringsverhalen helpen meer inzicht te geven. Niet alleen per sector, maar ook overstijgend om te laten zien dat seksueel geweld in de brede maatschappij voorkomt. Daarom is het ook goed als de sectoren van elkaars ervaringen en aanpak kunnen leren.'

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Meer informatie

Bericht Nationaal Rapporteur

Lees ook