'Belang kind niet centraal in strafrecht'

Het gaat te vaak mis bij het aanhouden en opsluiten van minderjarigen door de politie, stelt de Kinderombudsman. De organisatie roept op de belangen van minderjarigen voorop te stellen om hun positie in het strafrecht te verbeteren.

De afgelopen jaren heeft de Kinderombudsman meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de positie van minderjarigen in het strafrecht. De Kinderombudsman adviseerde om meer rekening met hen te houden. Zo moeten ouders hun kind kunnen bezoeken zonder beperkingen van fysiek contact, bijvoorbeeld zonder glaswand tussen kind en ouder. Advocaten moeten beter beschikbaar zijn, zowel overdag als 's nachts.

Naar aanleiding van het recentste onderzoek, Hoeveel nachtjes nog?, doet de Kinderombudsman een extra aanbeveling: zorg bij opsluiting van kinderen voor een kindvriendelijke ruimte die voldoet aan de eisen van het Kinderrechterverdrag. Ook roept de ombudsman de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid op om de positie van minderjarigen in het strafrecht te verbeteren. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil daarover snel in gesprek met de organisaties uit het strafrechtelijk veld.

Brigit Rijbroek van het Nederlands Jeugdinstituut vindt ook dat voorzichtigheid geboden is bij opsluiting van minderjarigen, omdat het veel invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Ze pleit ervoor meerdere disciplines te betrekken bij het gesprek over de positie van minderjarigen. 'Een verbeterproces dat voortkomt uit een brede samenwerking tussen justitie, orthopedagogen, ethici en wellicht nog andere disciplines kan bijdragen aan het centraal stellen van het kind.'

Bron: Kinderombudsman; Nederlands Jeugdinstituut