Baankansen herstellen, maar ongelijkheid neemt toe

De gemiddelde kans op een baan voor starters op de arbeidsmarkt is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Voor jongeren met een laag opleidingsniveau zijn de baankansen echter gedaald. Dat blijkt uit de tweede monitor van SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut naar de baankansen van jongeren tijdens de coronapandemie.

Na een dip in de werkgelegenheid tijdens de eerste lockdown is de banenkans van jongeren die in 2019 en 2020 op zoek gingen naar werk weer even groot als voor de coronacrisis. Wel hangt de kans op werk nu meer dan voorheen af van het opleidingsniveau. Hoger opgeleide starters hadden tijdens de coronapandemie vaker werk dan jongeren met de mbo-opleiding beroepsopleidende leerweg (bol) en jongeren zonder startkwalificatie. De ongelijkheid in baankansen die al voor corona bestond is verder toegenomen, concluderen de onderzoekers.

Uitstel

Door de coronacrisis hebben zo'n 23.000 jongeren meer dan verwacht het zoeken van werk uitgesteld. Zij hebben besloten langer in het onderwijs te blijven of er weer naar terug te gaan om een opleiding af te maken. Het gaat vooral om lager opgeleide jongeren en jongeren die zijn uitgevallen uit het hoger onderwijs.

De volgende monitor van de kansen van jongeren bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt komt in de tweede helft van 2021.

Bron: SEO Economisch Onderzoek; Verwey-Jonker Instituut