Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit

De afgelopen vijf jaar is het aantal jongeren met betalingsproblemen bijna verdubbeld. Dat heeft vaak te maken met onzekere inkomsten, waardoor ze geen financiële buffer kunnen opbouwen. Dit blijkt uit de Schulden Monitor van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

Het totale aantal mensen met betalingsproblemen is sinds 2015 licht gedaald. Het aantal jongeren met betalingsproblemen is de afgelopen vijf jaar echter flink gegroeid. In 2015 ging het nog om 19.000 jongeren; eind 2019 was dit aantal gestegen tot 32.000. Van het totale aantal mensen met betalingsproblemen was vorig jaar 14 procent jonger dan 30 jaar. Hoewel de absolute aantallen nog redelijk laag liggen, is het groeiend aantal jongeren met betalingsproblemen een duidelijke trend.

Financieel kwetsbaar

Jongeren zijn financieel kwetsbaar. Ze hebben vaak flexibel werk en hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen. Als de zekerheid van een baan wegvalt, hebben ze vaak geen buffer om op terug te vallen. Daarnaast hebben veel jongeren een flinke studieschuld; gemiddeld een schuld van 15.000 euro na het afronden van hun studie.

Financieel zelfstandig worden

Hannes van de Ven van het Nederlands Jeugdinstituut vertelt dat het pad naar volwassenheid voor jongeren lastig kan zijn. Financieel zelfstandig worden is daar een onderdeel van. 'Jongeren moeten leren de juiste keuzes met hun budget te maken en dat is niet makkelijk. Zeker niet in de huidige tijd met krapte op de woningmarkt, hoge huurprijzen en geen basisbeurs voor studenten. Daarbij komt ook nog de coronacrisis, die jongeren onevenredig hard raakt. Dit alles zorgt ervoor dat financieel opgroeien er tegenwoordig heel anders uitziet dan een aantal jaar geleden.'

Van de Ven vindt het belangrijk om betalingsproblemen bij jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren. 'Het is van belang dat zorginstellingen oog hebben voor financiële problemen bij jongeren. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de financiële situatie, zodat jongeren de juiste ondersteuning kunnen krijgen. Ook kunnen schuldeisers in een vroeg stadium aangeven wie er betalingsachterstanden hebben. Zo kunnen we voorkomen dat deze jongeren nog dieper in de schulden raken.'

Bron: BKR; Nederlands Jeugdinstituut