Aanpak daders seksueel geweld kinderen onvoldoende

De aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen heeft de afgelopen jaren onvoldoende resultaat opgeleverd. Ondanks verscherpt beleid zijn er nog steeds veel jonge daders en is het voorkomen van daderschap moeilijk. Dat blijkt uit de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019.

Meer dan een kwart van alle daders van seksueel geweld tegen kinderen is minderjarig. Om jong daderschap te voorkomen moet voorlichting over seksueel gedrag doorlopend onderdeel worden van het leven van kinderen en jongeren, aldus de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar. Daarbij moet de nadruk liggen op het vroeg leren praten over seksualiteit en gewenste omgangsvormen en grenzen, zowel online als offline.

Daderschap is vaak een symptoom van onderliggende problematiek, waardoor er niet één type dader is. Om te voorkomen dat daders opnieuw de fout in gaan, is er maatwerk nodig. Volgens Bolhaar is het daarbij noodzakelijk dat de aanpak van problematiek in de directe leefomgeving van de daders en slachtoffers plaatsvindt.

Waarom komt kind tot daderschap?

Ans van de Maat, directievoorzitter van het NJi, onderschrijft dat bij de aanpak van deze jonge daders niet alleen naar de jongere zelf, maar juist ook naar zijn directe leefomgeving gekeken moet worden. 'Wat in het kind of in zijn leefomgeving maakt dat hij tot daderschap kan komen? Wat zijn de prikkels of invloeden die daarin medebepalend zijn of dit juist vroegtijdig kunnen voorkomen? Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van volwassenen dicht bij de leefomgeving van jongeren, zoals ouders, buurt- of wijkmedewerkers, leerkrachten en sportcoaches. Zij moeten samen met de jongere zo vroeg mogelijk persoonlijke problemen, problemen thuis, in de wijk of op school erkennen en samen zoeken naar passende oplossingen.'

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen; NJi