Aanmelden voor Leernetwerk Pleegzorg

Hoe bevorder je de continuïteit van pleegzorg? Welke elementen zorgen ervoor dat pleegkinderen zich thuis voelen in een pleeggezin? En hoe werk je goed samen in een zorgteam? Denk je ook graag mee over deze onderwerpen? Doe dan mee aan het Leernetwerk Pleegzorg.

Het leernetwerk is een vervolg op het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg, waarin tien pleegzorgorganisaties samen met het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland onderzochten hoe ze pleegouders konden behouden en breakdown van pleegzorgplaatsingen konden voorkomen. Het uitwisselen van kennis en ervaring en uitdiepen van specifieke onderwerpen was voor de deelnemende organisaties inspirerend en ondersteunend. Daarom breiden we graag het leernetwerk uit dat tijdens het actieonderzoek ontstond.

Samenstelling

Het Leernetwerk Pleegzorg bestaat uit verschillende groepen mensen die elkaar ontmoeten rond en werken aan een bepaald thema. Dit zijn professionals die werken in de pleegzorg, zoals pleegzorgbegeleiders of gedragswetenschappers. Maar ook andere betrokkenen zijn welkom, zoals beleidsmedewerkers, ouders, pleegouders en pleegkinderen. Het leernetwerk wordt gefaciliteerd door Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Startbijeenkomst

Op dinsdag 21 september is er een digitale startbijeenkomst, van 15.00 tot 17.00 uur. In deze bijeenkomst krijgen de deelnemers uitgebreide informatie over het lerende netwerk en kunnen zij een thema kiezen waaraan zij zich willen verbinden.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor het Leernetwerk Pleegzorg en ontvangen vervolgens een uitnodiging.

Meer informatie

Neem voor informatie contact op met Harmke Bergenhenegouwen, projectleider pleegzorg en jeugdhulp in gezinsvormen bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)